12 lutego 2021

 

 

Pismo jest stanowiskiem całej społeczności zgromadzonej wokół klubu AT Champion na temat krzywdząco niskiego dofinansowania dla klubu z budżetu miejskiego na kulturę fizyczną. Zawiera także prośbę o nieodpłatny wynajem obiektów sportowych na treningi dla piłkarzy klubu AT Champion. Apel i tekst do prezydenta stanowią jedną całość. Każda osoba może nas wesprzeć, podpisując apel - jest będzie nas jak najwięcej. Ważne jest, że dwie osoby nie mogą podpisać się na jednym dokumencie (każdy egzemplarz musi być oddzielny - rodzic podpisuje się na jednym egzemplarzu, obok wpisując imię i nazwisko oraz rok urodzenia dziecka,  a sympatyk na oddzielnym).  Działamy!

 

Wystarczy kliknąć, pobrać, wydrukować, podpisać i złożyć dokument w biurze klubu przy ul. Warszawskiej 14/201 lub przekazać trenerowi przy okazji treningu danej grupy.

 

Podpisane dokumenty zbieramy do 26.02.2021 r. (włącznie)

 

Kamil Matczuk

 

Podział środków na kulturę fizyczną na rok 2021 w Mieście Biała Podlaska: https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zarz_Prezyd__podzial_srod_kultura,_kultura_fizyczna,_turystyka_w_2021r.pdffbclid=IwAR1O3ULxOd8NmvOhfqomLJWQCwlWzqEn4DfeDB6bjeaOWUHO6Gt98xbQZf4

 

 

Podanie do Prezydenta Miasta do pobrania

 

 

© 2024 AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPION

BIAŁA PODLASKA

ul. Warszawska 14/201, 21-500 Biała Podlaska

Bank Pekao 72 1240 2177 1111 0011 1761 9064

biuro@apchampion.pl