29 marca 2021
TRENINGI ODWOŁANE W DNIACH 29.03.-09.04. Indywidualne plany treningowe na ten czas wkrótce prześlą trenerzy.
 
Treningi w lokalizacjach AT Champion w Białej Podlaskiej, Sworach, Janowie Podlaskim i Rokitnie w najbliższym czasie nie odbędą się.
 
K. Matczuk: "Świadom odpowiedzialności społecznej, do końca walczyłem o możliwość kontynuacji zajęć w okresie okołoświątecznym. Tylko dwóch zarządców obiektów, które wynajmujemy, wykazali się dobrą wolą i podjęli dialog na ten temat. Próbowałem umożliwić naszym zawodnikom trenowanie poprzez ewentualną opcję umów stypendialnych i wypłacenia zawodnikom stypendium sportowego (jest o tym mowa w treści aktualnego rozporządzenia z dnia 25.03.2021). Klub był na to gotowy. Niestety ostatecznie obecnie to nie udało się (rozbieżności w interpretacji rozporządzenia przez prawników obu stron). W wielu rozmowach okazało się przy tym, iż byliśmy jedynym klubem młodzieżowym w okolicy, który podjął w tym kierunku konkretne kroki prawne, wysłał podania i zapytania. Oby następnym razem w takiej sytuacji bezprawnego zakazu treningów było nas więcej.
 
FRAGMENT rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r.
"...jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy"

 

TRENINGI ODWOŁANE W DNIACH 29.03.-09.04.

 

 

© 2024 AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPION

BIAŁA PODLASKA

ul. Warszawska 14/201, 21-500 Biała Podlaska

Bank Pekao 72 1240 2177 1111 0011 1761 9064

biuro@apchampion.pl